Všechny soutěžní příspěvky si můžete přečíst a prohlédnout na nástěnce u knihovny.

 

Druhý ročník soutěže Jižní Morava čte!

Téma: Příběhy mého kraje

 

Odměny pro nejlepší spisovatele:

Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče a knihovníka, tzn. v počtu celkem tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8-10 let a 11-15 let literární soutěže).

 

I. Účastníci

 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

 

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. Kategorie: 8 - 10 let
II. kategorie: 11 - 15 let
Speciální kategorie: soutěž pro kolektivy 10-15 let

 

Pro děti nejmladší 4-7 let je otevřena soutěž výtvarná.

 

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2017.

 

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

 

II. Soutěžní práce

 

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

 

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

 

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

 

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

 

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2017.

 

III. Údaje v přihlášce

 

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu školy a třídu, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

 

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

 

IV. Autorská práva

 

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

 

Účastníci soutěže poskytují souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

 

V. Hodnocení a odměny

 

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče a knihovníka, tzn. v počtu celkem tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8-10 let a 11-15 let literární soutěže).

 

Poznámka:

 

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

 

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

 

 

 

V rámci projektu Jížní Morava čte byla vyhlášena literární soutěž Mýty a legendy mého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje

 

od 6 do 18 let:

I. kategorie: 6 - 9 let

II. kategorie: 10 - 18 let

 

Rozsah soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 5 stran textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí

Odevzdávejte v Místní lidové knihovně Sedlec v podobě rukopisu či v tištěné podobě.

Termín pro odevzdání prací: od 1. září do 30. října 2016.

Vyhlášení vítězů proběhne v pátek 25. listopadu v 16:00 v Místní lid. knihovně Sedlec.

Slavnostní předání cen vítězů z každé kategorie proběhne 3. prosince v divadle Polárka v Brně. Součásti ceny je i divadelní představení.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.