Městská knihovna Břeclav( www.knihovna-bv.cz )
spisovatelé ( www.citarny.cz )
Obec Sedlec( www.sedlecumikulova.cz/index.php?IdKat=62 )
Maturitní otázky ( www.maturita.cz )
pro seniory ( www.senio.cz )
Naše knihovna na Facebooku:( www.facebook.com/332176383488693 )
Zpřístupněné knihy známých autorů ( mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/ )
Moravská zemská knihovna( www.mzk.cz )
Česko mluví( www.ceskomluvi.cz )
on-line katalog knihovny Břeclav( www.knihovna-bv.cz/clavius/ )
on-line katalog MZK( vufind.mzk.cz/ )
Svět literatury( svetyliteratury.cz )
Česká elektronická knihovna poezie( www.ceska-poezie.cz/cek/ )
kultura21( www.kultura21.cz/index.php )
Štědrá sociální síť pro sdílení darů a zkušeností.( www.hearth.net/ )