Božena Němcová
1) Jak se jmenovala maminka Boženy Němcové?
2) Jaké bylo pravé jméno Boženy Němcové?
3) V kolika letech se vdala za Josefa Němce?
4) Jak se jmenovala první báseň, kterou Božena Němcová napsala?
5) Kolik měla dětí?
6) Kdy poprvé byla vydána Babička?
7) Jak se jmenovala babička B. Němcové, která byla předlohou pro knihu?
8) Kterému významnému českému novináři položila na hrob B. Němcová trnovou korunu?
9) Kdy Božena Němcová zemřela?