Absenční půjčování knih z oddělení pro děti a z oddělení pro dospělé.

Absenční půjčování knih z výměnného fondu.

Bezplatný přístup k internetu zaregistovaným čtenářům.

Možnost meziknihovních výpůjček po domluvě s knihovnicí.

 

 

Knihovna otevřena každý pátek:

15:30 - 18:30

 

Registrační poplatky: Dospělý - 50 kč.

 

Děti a důchodci - 30 kč.